Branża turystyczna przechodzi obecnie fundamentalne zmiany dotyczące sposobu sprzedaży podróży i obsługi pasażerów. W Amadeus aktywnie obserwujemy te zmieniające się trendy, dzięki czemu nasi klienci i partnerzy oraz my sami możemy wprowadzać innowacje i tworzyć lepsze podróże dla wszystkich. Oto osiem trendów na 2019 rok, które będą miały największe znaczenie w stale ewoluującej branży turystycznej.

Personalizacja pozostanie priorytetem we wszystkich obszarach branży turystycznej
Dla linii lotniczych, hoteli, czy też biur podróży kluczem do sukcesu w 2019 roku będzie zrozumienie, jak lepiej pozyskiwać informacje o klientach na podstawie dostępnych danych. Coraz więcej podróżnych oczekuje spersonalizowanych doświadczeń. Firmy, które chcą odnieść sukces, muszą przewidywać te potrzeby oraz rozumieć wyzwania, które pojawiały się w przeszłości i aktywnie reagować na obecne, korzystając z danych, analiz i informacji biznesowych. Mimo, że niektórzy gracze z branży poprawili jakość doświadczeń dostarczanych klientom poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji i analityki, to należy zaznaczyć, że te technologie nie są jeszcze stosowane na każdym etapie podróży.

Ciągłe rozbudowywanie szerokiego wachlarza treści, w tym tych pochodzących z NDC
2019 jest rokiem industrializacji NDC, w którym wdrażanych jest wiele udoskonalonych rozwiązań, dzięki którym linie lotnicze i biura podróży mogą oferować i wykorzystywać jego treści. Treści te pochodzą z wielu źródeł, które mogą posiadać różne modele biznesowe. Dla firm turystycznych najważniejsze jest posiadanie możliwości elastycznego dostosowywania sposobu, w jaki te treści są zarządzane na potrzeby ich własnej działalności. Posiadanie dostępu do szerokiego wachlarza wartościowych treści pozwala sprzedawcom turystycznym spersonalizować usługi dla każdego podróżnego.

W Amadeus jednym z głównych kierunków rozwoju w nadchodzącym roku będzie dalsza ewolucja Amadeus Travel Platform, która łączy w jednym miejscu linie lotnicze, hotele, alternatywne miejsca zakwaterowania, a także transport kolejowy oraz naziemny.

Zwiększona złożoność wymusza potrzebę agregacji, wyszukiwania i porównywania
Dzisiejsi podróżni to inteligentni, zaawansowani technologicznie konsumenci poszukujący wyjątkowych wrażeń za jednym kliknięciem myszki. Oczekują spersonalizowanej obsługi oraz spójności pomiędzy kanałami i urządzeniami, które pozwolą im porównywać i wybierać opcje najlepiej odpowiadające ich upodobaniom. Niekończące się możliwości personalizacji rodzą kolejne sposobności dla sprzedawców usług turystycznych, aby jeszcze skuteczniej pomagać podróżnikom tworzyć lepsze podróże. Potrzebują oni odpowiednich narzędzi, które pozwolą im skutecznie konkurować i dostarczyć te pożądane podróże. Tak więc, w 2019 roku, połączenie wszystkich tych treści będzie kluczem do umożliwienia sprzedawcom turystycznym łatwego porównania i znalezienia dokładnie tego, czego potrzebują, tak aby mogli oni zapewnić klientom oczekiwany przez nich poziom personalizacji.

Ściślejsza współpraca pomiędzy graczami z branży turystycznej
Nowe rozwiązania technologiczne, które pojawiły się na przestrzeni ostatniej dekady, zmieniły sposób, w jaki szukamy i rezerwujemy podróże. Branża turystyczna, jeśli chce pozostać na bieżąco i tym samym sprostać oczekiwaniom coraz to bardziej zaawansowanych technologicznie klientów, musi ze sobą współpracować. W 2019 zobaczymy więcej otwartych API, więcej dynamicznych partnerstw oraz więcej współpracy, która wpłynie na rozwój branży.

Wzrost liczby Millenialsów podróżujących służbowo
Zgodnie z przewidywaniami Boston Consulting Group, do 2020 roku Millenialsi będą generować prawie 50% przychodów branży turystycznej. Takie dane liczbowe podkreślają konieczność, aby gracze z branży turystycznej nauczyli się, jak zaspokoić wyjątkowe potrzeby podróżnicze Millenialsów w celu jak najlepszego wykorzystania tej puli potencjalnych zysków. Ponieważ Millenialsi stają się dominującą siłą podróżniczą, branża turystyczna musi zmienić swoje obecne nastawienie. Tendencja ta jest głównym celem naszych rozwiązań w zakresie podróży służbowych, takich jak Amadeus cytric Travel & Expense.

Polityka podróży, w tym „bleisure” i dobre samopoczucie podróżnych stają się coraz ważniejszym priorytetem dla menedżerów podróży
Global Business Travel Association oszacowała, że do 2022 firmy wydadzą 1,7 biliona dolarów na podróże służbowe. Rosnącym trendem jest „bleisure” (połączenie słów business i leisure) – coraz więcej pracowników łączy bowiem pracę z rozrywką i odpoczynkiem, wykorzystując przy tym coraz lepszą politykę firm w zakresie podróży służbowych.

Dobre samopoczucie pracowników podczas podróży biznesowych, przekładające się na ich produktywność, będzie priorytetem dla menedżerów podróży w 2019 roku. I to nie bez powodu. Dane Amadeusa i Lonergana z 2018 r. dotyczące polityki podróży służbowych wskazują, że 44% pracowników odejdzie z pracy z powodu złej polityki, a 50% twierdzi, że miałaby ona wpływ na ich decyzję o podjęciu pracy.

Gracze z branży turystycznej będą wdrażać więcej rozwiązań technologicznych, aby zrównoważyć potencjalne utrudnienia
W 2019 roku branża turystyczna będzie kontynuować wdrażanie szeregu nowych technologii w celu zwiększenia wydajności i zminimalizowania potencjalnych przeszkód. Poprawa możliwości technologicznych pozwoli lotniskom, liniom lotniczym, hotelom, sprzedawcom biletów i wszystkim innym graczom na spełnienie rosnących oczekiwań podróżnych. Częścią tego procesu będą inwestycje w big data, automatyzację procesów czy też Internet rzeczy (IoT).

Rozwój inteligentnych miast wpłynie na branżę turystyczną
Jednym z trendów, który najlepiej potwierdza złożoność i wyrafinowanie świata konsumentów przyszłości, jest rozwój inteligentnych miast. Przyszłość podróży będzie napędzana przez multimodalne podróże i dane, dzięki którym będzie można zapewnić bardziej spersonalizowane i inteligentne doświadczenia.

Trudno jest przewidzieć, jak branża turystyczna będzie wyglądać za 20 lat, ale w Amadeus jesteśmy podekscytowani tym, co nas czeka! W miarę ewolucji od GDS do Live Travel Space, z niecierpliwością czekamy na budowanie naszej przyszłości wraz ze wszystkimi naszymi klientami i innymi graczami z branży turystycznej.

Na podstawie tekstu