Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) przewiduje, że w 2035 roku liczba podróżujących samolotami wzrośnie do 7,2 miliarda osób – to prawie dwa razy więcej, niż w 2016 roku. Wygląda też na to, że to nie koniec wzrostów. Wyzwaniem dla wielu portów lotniczych stanie się zatem zarządzanie wielką rzeszą pasażerów, korzystających z ich usług i w tym zakresie pomocne mogą okazać się rozwiązania firmy CrowdVision, w którą niedawno zainwestował Amadeus.

Firma CrowdVision wykorzystuje rozpoznawanie obrazów i sztuczną inteligencję, aby pomóc lotniskom w zarządzaniu pasażerami w czasie rzeczywistym. W efekcie, umożliwia zmniejszenie kolejek, a także bardziej wydajne zarządzanie zasobami.

Dane zgromadzone przez CrowdVision pozwalają na lepsze rozplanowanie czasowe pobytu podróżujących na lotnisku. Dzięki temu pasażerowie spędzają mniej czasu stojąc w kolejkach do odprawy i mogą przeznaczyć zaoszczędzony czas na zakupy w lotniskowych sklepach. Zyskują zatem obie strony.

Ponadto CrowdVision umożliwia dostosowanie lotniska do obsługi większej liczby pasażerów bez konieczności przeprowadzania gruntownej przebudowy. Okazuje się, że często wystarczy jedynie lepiej rozmieścić pracowników, stanowiska obsługi, e-bramki i kolejki do odprawy, aby zwiększyć przepustowość lotniska i jednocześnie polepszyć standard usługi.

Jak zauważa Suzanna Chiu, prezes Ventures w Amadeus: „Jesteśmy zaangażowani w pomoc lotniskom, aby poprawić ich działania oraz wydajność. Efektywnie działający port lotniczy przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom – dla lotniska oznacza większy przychód z handlu i więcej punktualnie odprawionych lotów, a podróżni mogą cieszyć się lepszymi warunkami podróży.”

Na podstawie tekstu