Wydaje się, że tytuły doniesień prasowych są obecnie pełne złych znaków dla branży turystycznej. Czy chodzi o terroryzm w Europie czy napięcia na Morzu Południowochińskim, nasz dobrze znany świat rozsypuje się.

„Technologia nigdy do tej pory nie była tak obiecująca dla branży turystycznej” — mówi Alex Luzarraga, wiceprezes ds. strategii korporacyjnej w firmie Amadeus. „Jednak istnieje poczucie rozdarcia społecznego, niesprawiedliwości, nierówności i braku perspektyw dla wielu ludzi. Dlatego równolegle z postępami technologii widzimy upadek tradycyjnego status quo. Widzimy brak zaufania i populizm. Możliwości, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić, takie jak prawo do podróżowania po całej Europie bez paszportu, w przyszłości mogą już nie być takie pewne”.

W obliczu tak wielu stojących przed nami problemów firma Amadeus postanowiła rozpoznać kluczowe czynniki, które mogą zmienić branżę turystyczną w perspektywie pięciu-siedmiu lat. Zleciliśmy to zadanie agencji A.T. Kearney, która poprosiła najtęższe umysły z sektora technicznego i turystycznego o przyjrzenie się wszystkim czynnikom mogącym teraz lub wkrótce przeobrazić naszą branżę. Dlaczego? Abyśmy się wszyscy mogli przygotować na to, co nas czeka.

Wynik badania nie jest próbą przewidywania przyszłości, lecz raczej spojrzeniem na możliwe scenariusze wariantowe, uzależnione od wielu czynników. Do czynników tych należy zaliczyć najistotniejsze dla nas tendencje w polityce i gospodarce, postęp techniczny, regulacje oraz zmiany demograficzne i społeczne, a także wzajemne interakcje między nimi.

Niniejszy artykuł przedstawia te scenariusze oraz ich skutki dla globalnego ekosystemu turystycznego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy pobrać pełny raport i obejrzeć wideo.

Tekst źródłowy wpisu znajdziesz tutaj.