Amadeus uważa, że Blockchain to jeden z sześciu czynników, które mogą zrewolucjonizować branżę turystyczną. Jak?

Wyobraźmy sobie, że podczas kontroli na lotnisku udostępniamy personelowi dane z naszego paszportu za pomocą bezpiecznej aplikacji aktywowanej przez odcisk palca, a do zbierania punktów w ulubionym hotelu, liniach lotniczych i wypożyczalni samochodów służy jedna karta lojalnościowa…

To tylko niektóre z elementów podróżowania, jakie zdaniem firmy Amadeus mogą w przyszłości ulec zmianie dzięki technologii blockchain (pl. łańcuch bloków) i które szerzej zostały omówione w najnowszym raporcie firmy pt. „Blockchain: harnessing its potential in travel” (Wykorzystanie potencjału technologii blockchain w branży turystycznej). W pracach nad opracowaniem uczestniczyły startupy Civic i Loyyal zajmujące się technologią blockchain, a sam raport powstał na podstawie szeregu wywiadów i analizy wtórnych danych. Wskazano w nim cztery potencjalne zastosowania technologii blockchain w turystyce, obejmujące uproszczoną i bezpieczniejszą identyfikację pasażerów, lepsze śledzenie bagażu, bardziej przyjazne dla użytkownika programy lojalnościowe i uproszczone płatności między biurami podróży i liniami lotniczymi.

Choć blockchain dopiero zaczyna się rozwijać, autorzy artykułu sugerują, że niesie ze sobą olbrzymi potencjał zmiany sposobu, w jaki odbywa się cyfrowa wymiana wartości”. Tak jak struktura Internetu umożliwia nam niezwykle łatwą i szybką wymianę informacji, tak technologia blockchain może wprowadzić nową jakość przetwarzania danych, umożliwiającą wymianę wartości między przedsiębiorstwami, administracją publiczną i zwykłymi ludźmi. Do niedawna wartością tą była faktyczna waluta, lecz w opracowaniu Amadeus sugeruje się, że blockchain może przydać się branży turystycznej do udostępniania danych identyfikacyjnych, śledzenia bagażu i naliczania punktów w programach lojalnościowych.

Pełne opracowanie na temat technologii blockchain i więcej informacji na temat podejścia firmy Amadeus do innowacji można znaleźć na stronach www.amadeus.com/blockchain-whitepaper