Podróżujący podejmują decyzje na podstawie wielu różnych argumentów, zarówno racjonalnych, jak i emocjonalnych. Podstawowe społeczne i emocjonalne czynniki stoją często w opozycji z bardziej przemyślanymi i racjonalnymi impulsami. Może to utrudnić branży turystycznej zrozumienie motywacji podróżnych.

Ze względu na swoją złożoność różne podmioty z branży turystycznej raczej koncentrują się na sprzedaży poszczególnych produktów, zamiast oferować kompleksowe usługi. Jednak dzięki większej współpracy pomiędzy graczami i unifikacji systemów IT firmy turystyczne mają możliwość kreowania doświadczeń na miarę oczekiwań swoich klientów.

Wyzwanie polega na przedstawieniu podróżującym ciekawych i dopasowanych do ich potrzeb ofert, pamiętając jednocześnie, że lubią oni być niekiedy spontaniczni i nieprzewidywalni. Właśnie dlatego z perspektywy branży turystycznej praca Richarda Thalera, laureata Nagrody Nobla z 2017 roku, dotycząca tego, jak ludzie mogą być „przewidywalnie nieracjonalni” jest tak ważna.

Innowacje, rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji i rzeczywistości wirtualnej, mogą pomóc branży w dostosowaniu się i bardziej efektywnym zaspokajaniu potrzeb podróżnych dziś i w przyszłości. Szansa dla branży jest ogromna. Nadszedł czas na badanie i eksperymentowanie z nowymi pomysłami, podejściami i technologią.

Poniżej przedstawiamy pięć kroków, które pomogą Twojej firmie:

  1. Sprawdź, co przyciąga klientów do firmy.
  2. Weź pod uwagę zarówno racjonalne powody (cena, łatwość rezerwacji), jak i te bardziej emocjonalne (perspektywa przygody, komfort, zaufanie).

  3. Poszerz swoją ofertę dodając do niej dodatkowe treści.
  4. Pobudź wyobraźnię klientów prezentując ofertę nie tylko z perspektywy faktów i liczb, a przede wszystkim związanych z wyjazdem emocji i przeżyć.

  5. Nie ograniczaj się do podstawowych danych.
  6. Przeanalizuj wszelkie dane, które pomogą ci lepiej poznać Twoich obecnych lub potencjalnych klientów oraz zrozumieć ich zachowanie i motywacje.

  7. Wykorzystaj nowe technologie i techniki.
  8. Zastanów się, jak włączyć do oferty nowe technologie, takie jak wirtualna lub rozszerzona rzeczywistość czy sztuczna inteligencja.

  9. Skoncentruj się na poprawie konwersji cyfrowej.
  10. Dostarczanie spersonalizowanych ofert oznacza, że rozumiesz swoich klientów i ich motywacje. Dzięki temu łatwiej im będzie Ci zaufać. Większa lojalność klientów przekłada się na niższe koszty i większe przychody.

Więcej cennych informacji znajdziesz w naszym raporcie: The importanceof understanding travelers’ motivation. Understanding why people travel to unlock industry opportunities