Przeprowadzanie Badania „Engagement” to trend, który coraz częściej towarzyszy menadżerom dużych firm i udowadnia, że zaangażowanie przekłada się w oczywisty sposób na wyniki w firmie.

Firma Amadeus już trzykrotnie przeprowadzała to badanie i z całą pewnością jesteśmy w stanie stwierdzić, że wyniki realnie przełożyły się na wiedzę naszej kadry zarządzającej. O ile pierwszy raz był zaskoczeniem dla pracowników – pytaliśmy na przykład o posiadanie najlepszego przyjaciela w firmie, to drugie badanie odbyło się w trakcie reorganizacji i uzmysłowiło nam, że nie można wprowadzać zbyt wielu zmian w kilku obszarach jednocześnie. Dopiero trzecie badanie okazało się najbardziej przekonywujące. Miarą tego sukcesu było zbudowanie wspierającego się i zaangażowanego zespołu.

Pracowaliśmy nad utrzymaniem jednego ze wskaźników na wysokim poziomie i polepszeniem drugiego. Wyłoniliśmy dwa aktywne zespoły z liderami.
W wyniku ożywionych sesji, burz mózgów (każdy pomysł jest dobry) i przede wszystkim wykazanej inicjatywy ze strony pracowników, opracowane zostały konkretne plany działania. Co dobrego zrobiliśmy? Wspomogliśmy z własnych funduszy rodzinę w ramach Szlachetnej Paczki, zorganizowaliśmy pomoc dla zwierząt w ramach Animaltynek (nasza wersja Walentynek) oraz pokazaliśmy, ile siły drzemie w naszych współpracownikach, rozpisując ankiety na temat wartościowych rzeczy, które drzemią w każdym z nas.

Jakie uzyskaliśmy efekty? Poznaliśmy trochę lepiej siebie i innych, odeszliśmy od szablonowych rozwiązań i ruszyliśmy w kierunku bardziej kreatywnych działań. A wyniki Badania Gallupa w naszej firmie okazały się najlepsze w regionie i nie mówię tu tylko o wysokich wskaźnikach zaangażowania. Jeśli spytacie mnie zatem, czy warto badać zaangażowanie ludzi wokół nas, odpowiem – a czy ziemia kręci się wokół słońca?