Branża turystyczna, od momentu spopularyzowania Internetu, ulega szybkiej transformacji. Dzieje się tak za sprawą zmieniających się potrzeb klientów z jednej strony i dostępności nowych rozwiązań technologicznych z drugiej. W centrum tego wszystkiego są oczywiście podróżni, którym podczas wyszukiwania połączeń lotniczych zależy na spójności, przejrzystości i dostępności wszystkich ofert w jednym miejscu, dzięki czemu ich wybór będzie optymalny.

GDS gwarancją neutralności i przejrzystości ofert wielu dostawców usług turystycznych
Dotychczas globalny system dystrybucyjny (GDS) umożliwiał agencjom tradycyjnym oraz internetowym dostęp do najbogatszej i najlepiej dostosowanej do kontekstu gamy treści przez jedną platformę. W efekcie, biura podróży zamiast łączyć się indywidulanie z systemami dystrybucyjnymi poszczególnych linii lotniczych, hoteli, wypożyczalni samochodów itp. mogły skorzystać z globalnego systemu dystrybucji Amadeus dającego im dostęp do ofert kilkuset tysięcy dostawców z całego świata. Gdyby nie było GDSu zarządzanie indywidualnymi połączeniami z systemami dostawców lub innymi platformami agregującymi treści wymagałoby od biur podróży sporych inwestycji, wiele pracy i byłoby znacznie mniej efektywne.
Amadeus w ramach swojego systemu GDS zapewnia agentom łatwe, przejrzyste i dokładne porównanie ofert – mamy najwyższy współczynnik rezerwacji w branży i najniższy współczynnik rozbieżności w cenach – bez niespodzianek dla podróżnych, sprzedawców i dostawców usług. Pasażerom zależy na dostępie do wszystkich ofert w jak najkrótszym czasie, a system GDS w dalszym ciągu jest dla biur podróży najbardziej ekonomicznym sposobem na zapewnienie klientom tych korzyści.

NDC – standardem pożądanym przez linie lotnicze
Linie lotnicze stoją dziś przed coraz liczniejszymi wyzwaniami, niż kiedykolwiek wcześniej. Aby odnieść sukces muszą budować pozytywne, trwałe relacje z pasażerami, skuteczniej wchodzić na nowe rynki i czerpać korzyści z nowych strumieni przychodów. To z kolei oznacza konieczność zmiany dotychczasowych modeli biznesowych i rozwinięcie zintegrowanych, elastycznych rozwiązań IT, które stawiają pasażera w centrum operacji przewoźników.

Właśnie z myślą o realizacji tych wielowymiarowych celów, Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) opracowało nowy standard dystrybucji produktów oferowanych przez linie lotnicze – NDC (New Distribution Capability). Jego podstawowym celem jest zniesienie ograniczeń dotychczasowych kanałów dystrybucyjnych. Nowy standard ma umożliwić liniom lotniczym różnicowanie produktów i usług z zachowaniem przejrzystości oferty, tak żeby pasażer mógł wybrać ofertę najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb. W swoim założeniu NDC ma wzmocnić potencjał komunikacyjny pomiędzy liniami lotniczymi i agencjami turystycznymi, na czym, w efekcie, skorzystają pasażerowie.

Branża musi współpracować
Nowe opcje sprzedaży produktów i usług dodatkowych we wszystkich kanałach dystrybucji oraz rozwiązania technologiczne wykorzystujące standard NDC ułatwią proces tworzenia spójnych ofert lotniczych. Udostępnienie ich pasażerom, oczekującym przejrzystości i dostępu do wszystkich ofert w jednym miejscu, konieczna jest jednak współpraca całej branży. Rozwiązanie, które sprawdzi się w liniach lotniczych, lecz już nie w firmach typu TMC czy biurach podróży, nie przyniesie korzyści pasażerom, a to nie jest w niczyim interesie. Skoro Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) stworzyło standard NDC z myślą o dystrybucji pośredniej, powinien on też obejmować potrzeby firm typu TMC i agencji turystycznych – tradycyjnych oraz internetowych.

Nasza wizja w kontekście NDC
W Amadeus zawsze jesteśmy przygotowani na zmiany. Dotyczy to także standardu NDC. Od lat inwestujemy w NDC i XML. Obecnie, ponad 20 tanich linii lotniczych jest częścią naszego portfolio połączonego poprzez XML. W czerwcu 2016 r. otrzymaliśmy najwyższy poziom certyfikacji NDC jako dostawca IT, jesteśmy też na dobrej drodze do uzyskania w 2018 roku najwyższego certyfikatu dla naszego GDS jako agregator.

Za swój własny cel operacyjny Amadeus stawia sobie obecnie, aby NDC przynosiło korzyści całej branży. Firma ściśle współpracuje z liniami lotniczymi oraz biurami podróży, aby znaleźć rozwiązanie zaspokajające potrzeby wszystkich stron — zarówno aktualne, jak i przyszłe.

Stoimy na stanowisku, że proces przejścia do standardu NDC powinien mieć charakter ewolucyjny, aby zapewnić utrzymanie przejrzystości, szerokiego wyboru i spójności informacji dostępnych dla podróżnych przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności wszystkim uczestnikom branży turystycznej.

Linie lotnicze publikują dziś taryfy za pośrednictwem ATPCo i udostępniają je wszystkim dystrybutorom. W obecnym modelu informacje o taryfach i dostępności miejsc opierają się w dużej mierze na technologii buforowania. Zapewnia to wszystkim graczom szybkość (krótki czas reakcji) i ekonomiczność. Dzięki temu biura podróży podczas przygotowywania oferty dla pasażera nie są zdane całkowicie na systemy linii lotniczych. Jak widać po ich publicznej reakcji na wprowadzenie certyfikatów NDC, sprawy te są dla biur podróży istotne i muszą być brane pod uwagę przy pojawianiu się każdego nowego modelu.

Nasza wizja w kontekście NDC przewiduje, więc opracowanie zintegrowanego rozwiązania, które mogłoby zostać powszechnie wdrożone przez firmy typu TMC (ang. Travel Management Company), agencje turystyczne i linie lotnicze. Celem jest tu zapewnienie łatwego wdrożenia kompleksowego rozwiązania spełniającego wymagania wszystkich graczy w branży turystycznej przy jednoczesnym ograniczeniu zakłóceń do minimum i osiągnięciu celów biznesowych wszystkich stron.

Biura podróży odgrywają kluczową rolę
Współpraca całej branży jest tak istotna, ponieważ biura podróży i firmy typu TMC w dalszym ciągu odgrywają kluczową rolę w sprzedaży biletów lotniczych i nic nie zapowiada zmiany w tym zakresie. Amadeus szacuje, że pośredniczą one w ok. 50% rezerwacji przelotów na całym świecie (z uwzględnieniem tanich linii lotniczych). Bilety sprzedawane w kanale pośrednim są też bardziej rentowne (wg naszych szacunków zysk ze sprzedaży przelotów zarezerwowanych przez biura podróży jest o 34% większy niż w przypadku rezerwacji bezpośrednich), ponieważ wiele rezerwacji pośrednich dotyczy podróży służbowych, skomplikowanych tras i lotów długodystansowych. W 2016 roku znaczenie dystrybucji pośredniej było widoczne we wszystkich aspektach: od wzrostu sprzedaży po liczbę linii lotniczych, które zawarły nowe umowy dystrybucyjne. Dodatkowo, biura podróży przynoszą wartość dodaną przede wszystkim podróżnym, zapewniając przede wszystkim przejrzyste porównanie i całodobową, spersonalizowaną obsługę, co ma ogromne znaczenie szczególnie w przypadku wystąpienia zakłóceń.

Naturalną konsekwencją rozwoju branży są nowe wymagania linii lotniczych, biur podróży i ich klientów. Naszym celem jest zapewnienie podróżnym, czyli klientom branży turystycznej, najlepszych możliwości. Jesteśmy przekonani, że podejście wielokanałowe, jest dziś — bardziej niż kiedykolwiek — najwydajniejszą, najkorzystniejszą strategią dystrybucji i zapewni podróżnym obsługę na najwyższym poziomie.