Żyjemy w czasach, kiedy wszystko musi być inteligentne. Smartfony, telewizory i samochody z funkcją „smart”. Wydaje się zatem naturalną koleją rzeczy, że miejsca też stają się „inteligentne”.

Czym właściwie jest inteligentna destynacja, np. miasto? Chodzi o miejsce, w którym gracze z sektorów prywatnego i publicznego działają razem, dzieląc się danymi i zadaniami, aby razem tworzyć lepsze rozwiązania, które usprawniają dane miejsce np. komunikacyjnie.

Taka współpraca to droga do zbudowania zrównoważonego i połączonego otoczenia. Należy jednak pamiętać, że żadna ze stron nie jest w stanie zrobić wszystkiego samodzielnie, zwłaszcza w przypadku korzystania z wielu zestawów danych dotyczących różnych obszarów. Każdy z graczy musi aktywnie zaangażować się w tworzenie inteligentnych miejsc.

Amadeus dysponuje technologią i doświadczeniem, by móc podjąć się roli doradcy w tym przedsięwzięciu. Wraz ze Światową Organizacją Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) tworzymy odpowiednie warunki, które pozwolą połączyć różnych graczy w jeden zgrany zespół. W tym modelu międzynarodowe korporacje muszą znaleźć sposoby współpracy z sektorem publicznym oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami, aby zrealizować wspólne cele.

Big data stanowią skuteczne narzędzie, które może posłużyć do transformacji miejsc w inteligentne destynacje. Niezależnie od tego, czy nadrzędnym celem jest przyciągnięcie większej liczby turystów, którzy przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki, czy też walka z nadmierną turystyką lub wsparcie zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie tekstu