W ciągu najbliższych 30 lat, siedmiu na dziesięciu ludzi na świecie będzie mieszkać w aglomeracjach. Oznacza to, że miasta staną się większe, wzrośnie obciążenie infrastruktury transportowej i presja związana ze zużyciem energii, które ma zauważalny wpływ na nasze środowisko.

Amadeus chce zapewnić inteligentną mobilność najgęściej zaludnionym miastom na świecie i zmienić sposób, w jaki będziemy żyć i podróżować w przyszłości. Inteligentna mobilność, sposób, w jaki ludzie podróżują do miast i poruszają się po nich, jest integralną częścią planów rządów na całym świecie związanych z rozwojem przestrzeni miejskich w inteligentne miasta. Wraz z rosnącą urbanizacją i wynikającymi z niej złożonymi problemami (m.in. zatłoczeniem, zanieczyszczeniem środowiska), wykorzystanie nowoczesnych technologii stanie się kluczem do ich rozwiązywania.

Powstanie inteligentnych miast wpłynie też na rozwój podróży i turystykę, dlatego sektor publiczny i prywatny muszą współpracować, dzielić się danymi i korzystać z innowacyjnych rozwiązań. Takie podejście daje nadzieję na sukces, i będzie oznaczało początek nowej jakości podróżowania, której tak bardzo wszyscy pragną.

Dowiedz się więcej o inicjatywie Smart Cities.

Na podstawie tekstu