Czego tanie linie lotnicze oczekują od portów lotniczych? Najprostsza i zarazem najtrafniejsza odpowiedź brzmi – oczekują tego samego, co wszyscy inni przewoźnicy: niższych kosztów operacyjnych, lepszej oferty i większej elastyczności.

Elastyczność
Nie ma dwóch identycznych przewoźników, a mimo to większość lotnisk oferuje jedno rozwiązanie dla wszystkich, a nie takie, które można dostosować do unikalnych i stale zmieniających się potrzeb linii lotniczych. Model biznesowy niektórych tanich linii lotniczych wymaga od podróżnych dokonania odprawy online, przez co wykorzystanie stanowisk odprawy i obsługi jest znacznie niższe w porównaniu z klasycznymi przewoźnikami. Stosowne byłoby zatem, aby Ci przewoźnicy płacili mniej, jednakże w sytuacji, gdy lotniska mają jedną stawkę dla wszystkich, nie jest to możliwe. Od wszystkich linii lotniczych pobierana jest ryczałtowa opłata za korzystanie z punktów usługowych, bardziej elastyczny system wymagałby jedynie opłat za to, z czego faktycznie korzystają. Co z kolei wiąże się z kolejnym punktem…

Przejrzystość
Aby ułatwić bardziej elastyczny system pay-per-use, porty lotnicze będą musiały zapewnić większą przejrzystość w odniesieniu do rzeczywistego wykorzystania infrastruktury portów lotniczych. Na przykład: Ile kart pokładowych wydrukowano dla każdej linii lotniczej? Ile biurek było faktycznie używanych i przez jaki okres? Oparte na chmurze rozwiązanie Amadeus ACUS jest w stanie dostarczyć danych użytkowych, dzięki czemu linie lotnicze będą w stanie lepiej kontrolować swoje rzeczywiste wykorzystanie infrastruktury.

Spójność
Linie lotnicze oczekują spójności w zakresie udostępnianej im infrastruktury, niezależnie od tego, w którym porcie lotniczym działają. Oznacza to, że pracownicy mogą być przeszkoleni w zakresie mniejszej liczby systemów, co eliminuje potrzebę zatrudniania wyspecjalizowanego personelu posiadającego wiedzę na temat konkretnych programów. Dzięki temu ułatwione jest korzystanie z infrastruktury lotniska, ponieważ bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy na temat wielu systemów, więcej pracowników posiada umiejętności niezbędne do wykonania szeregu operacji.

Prostsze sieci z mniejszą liczbą połączeń
Według powszechnie stosowanego systemu linie lotnicze są odpowiedzialne za połączenie pomiędzy systemem kontroli odlotów (Departure Control System: DCS) a lotniskiem. Oznacza to, że linia lotnicza musi zapłacić za połączenie pomiędzy swoim systemem DCS a każdym lotniskiem. Lepszą metodą jest wykorzystanie chmury obliczeniowej. Korzystając z tej technologii, eliminujemy koszty sieci oraz konieczność zapewnienia przez linie lotnicze dedykowanych łączy komunikacyjnych z każdym lotniskiem. Zamiast tego mogą korzystać z jednego bezpiecznego połączenia Airline-to-Amadeus, podczas gdy my zarządzamy połączeniem z lotniskiem dla wszystkich linii lotniczych.

Większa wartość
Oczywiście koszt zawsze będzie głównym motorem napędowym dla tanich przewoźników. Nie szukają oni wszystkich opcji i korzyści, jakich mógłby oczekiwać klasyczny przewoźnik świadczący pełen zakres usług. Przede wszystkim tanie linie poszukują efektywności kosztowej: aby porty lotnicze oferowały niższe koszty i najlepszą możliwą wartość.

Zapotrzebowanie na większą elastyczność, przejrzystość, spójność i prostszą sieć wynika z chęci zwiększenia wartości oferty uzyskiwanej od portów lotniczych. Tanie linie lotnicze potrzebują bardziej wydajnych systemów, które aktywnie obniżają ich koszty.

Na podstawie tekstu