Podróż online, którą przebywa użytkownik, w przypadku linii lotniczych i branży turystycznej może być jedną z najbardziej skomplikowanych. Bezpośrednim efektem tej złożoności jest wysoki wskaźnik opuszczenia strony bez dokonania rezerwacji. Wyzwanie? Jak sprostać oczekiwaniom klientów, prowadząc ich przez proces rezerwacji.

Jak często rezygnujemy z dokonania rezerwacji?
Średni wskaźnik rezygnacji z rezerwacji podróży, w przypadku której odwiedzający wybierali loty lub hotele, ale opuszczali stronę internetową przed dokonaniem rezerwacji, wynosił 81,3% w 2018 roku. W przypadku samych linii lotniczych wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi 87,8%. Dla porównania, średni wskaźnik rezygnacji z rezerwacji w innych sektorach (w tym w handlu detalicznym, modowym i finansowym) wynosi 76,9%.

Czemu opłaca się rozwiązać ten problem?
Skorelujmy powyższe dane z przepływami pieniężnymi. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA), przychody branży lotniczej związane z działalnością pasażerów wyniosły 564 mld USD w 2018 roku, pomimo stopy rezygnacji wynoszącej 87%. Wyraźnie widać, że istnieje tu ogromna szansa dla linii lotniczych, aby przekształcić te porzucone rezerwacje i wygenerować wyższą sprzedaż. Jedną z głównych przyczyn porzucenia rezerwacji jest niski poziom zadowolenia użytkowników. Jeśli problem ten zostanie rozwiązany, a liczba rezygnacja online zostanie nawet nieznacznie zredukowana, może nastąpić ogromny wzrost przychodów.

Pierwszy krok – zrozumienie klienta
Aby lepiej poznać te trendy, warto sięgnąć po raport Understanding Airline & Travel Booking Trends, w którym szczegółowo przeanalizowano dane stanowiące podstawę procesu rezerwacji podróży. Dlaczego ludzie rezygnują z rezerwacji? Jakie kroki mogą podjąć dostawcy usług, aby zminimalizować ten problem?

Pobierz raport, aby otrzymać:

  • Dane z ponad 90 dużych i najbardziej znanych marek turystycznych na świecie,
  • Wskazówki mające na celu poprawę doświadczeń użytkowników w zakresie rezerwacji,
  • Rekomendacje dotyczące wykorzystania trendów w celu zwiększenia konwersji w przyszłości.

Na podstawie tekstu.