Świat podróży szybko się zmienia, podobnie jak oczekiwania pasażerów. Branża turystyczna dostosowuje się do przemian w technologii, gospodarce i kulturze, które mają duży wpływ na sposób podróżowania. Jednym z głównych czynników, decydujących o utrzymaniu się na tym dynamicznym rynku, jest zapewnienie pasażerom bezproblemowej obsługi.

Współcześni pasażerowie oczekują od biur podróży większej elastyczności oraz szybszej i efektywniejszej obsługi. Dotyczy to w szczególności tzw. millenialsów, którzy w statystykach łącznych wydatków na podróże wkrótce wyprzedzą pokolenie tzw. Baby Boomers i staną się jedną z największych grup demograficznych zarówno w sektorze podróży turystycznych, jak i służbowych.

Jak wykazały badania przeprowadzone niedawno na zlecenie firmy TripAdvisor, millenialsi są najbardziej spontaniczną grupą pasażerów i najczęściej zmieniają swoje plany w ostatniej chwili. Osoby podróżujące służbowo nie stanowią wyjątku od tej reguły, tym bardziej, że millenialsi coraz częściej obejmują kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach. Oczekują przede wszystkim elastyczniejszych opcji podróży, a w szczególności możliwości modyfikacji planu podróży w ostatniej chwili oraz zmian rezerwacji lotów z powodu spóźnienia się na połączenie.

Takie sytuacje często wpływają na cenę przelotu i wiążą się często z koniecznością wystawienia nowego biletu lub zwrotem kosztów. Czynności te, wykonywane ręcznie, zajmują pracownikom biur podróży dużo czasu, niekorzystnie wpływając na jakość obsługi klientów. Jak wynika z badań, które firma Amadeus przeprowadziła na temat podróży służbowych, to właśnie efektywna obsługa znalazła się na pierwszym miejscu (wskazało na nią 21% ankietowanych).

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że między 5% a 10% wszystkich sprzedanych biletów lotniczych jest później zmieniana, usprawnienie tego procesu może wyraźnie poprawić efektywność biur podróży, a także podnieść satysfakcję klientów z obsługi. Jeśli pasażer nie może skorzystać z zarezerwowanego lotu, sprzedawca musi mu zmienić bilet. To pracochłonne, wykonywane ręcznie zadanie można znacznie usprawnić za pomocą zaawansowanych narzędzi do zmiany biletów. Automatyzują one wszystkie czynności potrzebne do zrealizowania tej transakcji. Konsultant może dokonać rezerwacji w związku z wymuszoną zmianą biletu zgodnie ze standardami IATA, w ramach jednej, szybkiej, zautomatyzowanej transakcji.

Rozwiązanie to jest bardzo przydatne w wielu sytuacjach. Aby zmienić datę lub trasę lotu z powodu nagłego pogorszenia się pogody lub zmiany planu lotów linii lotniczych, pasażerowie nie muszą stać w długiej kolejce do punktu sprzedaży biletów ani czekać na połączenie z telefoniczną obsługą w linii lotniczej. Pracownicy biura podróży szybko i efektywnie załatwią sprawę w ich imieniu. Mogą przeprowadzać obliczenia związane ze zmianami dat, lotów i tras podróży, przetwarzać wszystkie rodzaje biletów i taryf oraz sprawnie rozwiązywać problemy swoich klientów bez zbędnych komplikacji i opóźnień.

System obsługi wymian biletów zapewnia również dużą oszczędność czasu pracownikom obsługującym zwroty, którzy mogą automatycznie obliczać oraz szybciej wypłacać klientom należne sumy. Zwrot kosztu biletu zajmie zaledwie kilka sekund, przekładając się na znaczne podniesienie produktywności firmy. Automatyzacja zmiany biletów przynosi wiele innych korzyści. Eliminuje ryzyko popełnienia błędu podczas ręcznej obsługi procesów, zwiększa przejrzystość i zapewnia klientom znakomitą obsługę. Czasem mała rzecz robi dużą różnicę.

Więcej na http://www.amadeus.com/msite/amadeusticketchanger-necse/Poland