Sektor turystyczny zatrudnia obecnie 1 na 10 osób i odpowiada za 10,4% światowego PKB. W miarę jak turystyka się rozwija i coraz więcej osób podróżuje, firmy, rządy i obywatele muszą zastanowić się, jakie nowe wyzwania gospodarcze, środowiskowe i społeczne niesie ze sobą ten wzrost.

Mając to na uwadze, Amadeus podjął inicjatywę mającą na celu zbadanie jednych z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi obecnie branża turystyczna. Przygotowany przez nas raport identyfikuje potencjalne obszary współpracy, potwierdza wartość ciągłego dialogu między zainteresowanymi stronami i przedstawia możliwości, jakie może przynieść technologia.

W raporcie zbadaliśmy cztery kluczowe wyzwania:

  1. Zarządzanie przepełnionymi destynacjami

Destynacje turystyczne chcą wykorzystać nadarzające się okazje do zwiększenia popytu, jednak ważne jest, by nie przekraczały one swoich możliwości i nie przytłaczały lokalnej infrastruktury. Wyzwanie związane z przepustowością jest trudne i wiąże się z takimi kwestiami jak rosnąca presja na zasoby lokalne, mniejsze zadowolenie odwiedzających i sprzeczne priorytety instytucji publicznych w zakresie wzrostu gospodarczego i spójności społecznej.

Ponieważ przeludnienie ma szkodliwy wpływ na najpopularniejsze destynacje na świecie, nasze badanie opiera się na wiedzy ekspertów, z którymi przeprowadzono wywiady, aby przyjrzeć się przykładom najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Ponadto Amadeus współpracuje z samorządami lokalnymi i innymi firmami turystycznymi w celu optymalizacji napływu turystów. Dzięki naszym możliwościom w zakresie reklamy cyfrowej, możemy pomóc destynacjom w promowaniu miejsc poza utartymi szlakami.

  1. Zaangażowanie i tworzenie możliwości dla społeczności lokalnych

Rosnące zapotrzebowanie na autentyczne doświadczenia i lokalne atrakcje stwarza możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Jednak małe hotele, restauracje i operatorzy turystyczni mogą zostać pominięci, ponieważ nie posiadają oni umiejętności technicznych pozwalających na kontakt z podróżnikami. Praca na rzecz uzupełnienia tych luk w umiejętnościach to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zapewnienie trwałego uczestnictwa społeczności lokalnych w branży turystycznej.

  1. Uwzględnienie różnorodności

Nie tylko coraz więcej osób podróżuje po świecie, ale też zwiększa się różnorodność turystów i ich oczekiwania oraz preferencje. Uwzględnianie zróżnicowanego kontekstu kulturowego, jak najlepsze wykorzystanie rynku oraz zaspokajanie potrzeb podróżnych to obecnie główne wyzwania dla branży. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, potrzebne są bardziej immersyjne doświadczenia podróżnicze oraz większa personalizacja.

Nasze badania zidentyfikowały kilka trendów, które mogłyby pomóc w implementacji różnorodności w branży turystycznej. W szczególności obiecująco wygląda rola technologii cyfrowej, która na przykład może pomóc w dotarciu do podróżnych, poinformowaniu i zainspirowaniu ich, dostarczając jednocześnie zindywidualizowane rekomendacje i bezproblemowe, kompleksowe user experience.

  1. Umieszczenie środowiska naturalnego w centrum zainteresowań

Turystyka odpowiada obecnie za około 5% globalnej emisji CO2 i 4,6% globalnego ocieplenia. Jednym z głównych problemów stojących przed branżą jest zminimalizowanie i zarządzanie wpływem na środowisko wynikającym ze wzrostu liczby podróży na całym świecie.

Podjęcie działań na rzecz włączenia kwestii środowiskowych do głównego nurtu podróży stwarza złożone wyzwania, takie jak poprawa efektywności energetycznej, ochrona lokalnej kultury i społeczności oraz dbałość o zasoby naturalne i siedliska.

Jakie są korzyści ekonomiczne płynące z bycia przyjaznym dla środowiska? W jaki sposób nowe technologie mogą przyczynić się do zmniejszenia wpływu podróży na środowisko naturalne?

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz raport.