Amadeus jest autorem wielu raportów i badań, opisujących przyszłość branży turystycznej. Jednym z nich jest raport „The Travel Gold Rush 2020” – którego wyniki zostały przedstawione w 2010 roku. Na ile nasze przepowiednie sprawdziły się po 7 latach od powstania raportu?

Poprosiliśmy futurologa James’a Woudhuysena o ocenę i skomentowanie części naszych wcześniejszych badań oraz o podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat zbliżających się trendów, które zostały omówione w 5-częściowym cyklu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski.

Raport „The Travel Gold Rush 2020” mówił m.in. o tym, że linie lotnicze mogą skorzystać na zwróceniu większej uwagi na preferencje i potrzeby pasażerów oraz oferowaniu dodatkowych usług. Wnioskowaliśmy, aby dostawcy usług myśleli o podróży jako o kompleksowym procesie, tak jak to robią ich odbiorcy. Co ciekawe i bardzo trafne, z raportu wyczytać możemy, że rozwój technologii mobilnych oraz rozpowszechnianie się wymiany danych w przyszłości pozwoli liniom lotniczym na dużo dokładniejsze dostosowanie się do preferencji konsumentów, a co za tym idzie, czerpanie z tego finansowych korzyści.

Profesor Woudhuysen zwraca uwagę, że w raporcie słusznie przewidzieliśmy ogromny wzrost nisz w branży turystycznej, czego dowodem może być bardzo dynamiczny przyrost zainteresowania podróżami luksusowymi. Sprawdziło się także to, że indywidualne preferencje pasażerów wpływają na postrzeganie podróży i całego doświadczenia z nią związanego.

Co więcej, zdaniem profesora oprogramowanie oraz uczenie maszynowe pomogą dostawcom usług w stworzeniu bardziej spersonalizowanych przewodników podróżniczych oraz ofert, które będą dopasowane do potrzeb ich klientów. Warto zauważyć, że już 76% ludzi w wieku 18-30 sugeruje się opiniami znajomych i rodziny, więc personalizacja mogłaby sprawić, że klienci ponownie zaufaliby rekomendacjom wypływającym od usługodawców.

Jeśli chodzi o zmiany demograficzne, również trafnie ujęliśmy w Raporcie nadchodzącą większą otwartość starszych ludzi na podróżowanie. Wraz ze starzejącym się społeczeństwem z jednej strony, poprawą kondycji zdrowotnej z drugiej i zmianą kulturową z trzeciej, dającym starszemu pokoleniu prawo do aktywnego wypoczynku po okresie wytężonej pracy, osoby te będą bardziej skłonne do spędzania wolnego czasu na podróżowaniu i szukaniu nowych wrażeń – w myśl maksymy, że życie zaczyna się po 50-tce.

Analizując raport, profesor Woudhuysen potwierdza, iż poprawnie przewidzieliśmy powstanie nowego, dynamicznie rozwijającego się rynku podróżniczego w Azji, z którego obecnie pochodzi 38% globalnych dochodów z podróży biznesowych. Przodującym krajem są Chiny.

Pytany o obecne trendy, profesor Woudhuysen stwierdza, że jednym z trzech, które mają największą szansę wpłynąć na przyszłość podróży, są nowe formy protekcjonizmu. Drugi odnosi się do informacji – profesor Woudhuysen zaznacza, że lotniska oraz powiązane z nimi instytucje powinny kłaść większy nacisk na dostarczanie klientom bieżących informacji, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, jak odwołanie lotu, klęski żywiołowe czy ataki terrorystyczne. Pomocne będzie wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości na lotniskach w celu dostarczenia informacji, które ułatwią podróż. Jako ostatni trend wymienia rosnący popyt, który obecnie przekracza podaż. Ponadto, zgodnie z globalną ekonomią, która idzie w stronę regionalizacji, linie lotnicze będą zmuszone za jakiś czas do dostosowania oferty pod katem konkretnych regionów.

Wszystkie materiały video 5 częściowego cyklu dostępne tutaj