Nowe portale z promocjami, oferty „last minute”, pojawienie się tanich przewoźników (ang. Low Costs Carriers – LCC) i wzrost gospodarczy na rynkach wschodzących ― wszystko to sprawia, że osoby planujące podróże mają dziś znacznie większy wybór. Klienci zyskali nowe możliwości i narzędzia, a konkurujące ze sobą firmy działają dużo efektywniej. W rezultacie proces planowania podróży jest w trakcie wielkich zmian.

Tradycyjne kierunki podróży rywalizują z lokalizacjami, które jeszcze niedawno nie stanowiły dla nich konkurencji. Organizacje wyspecjalizowane w marketingu kierunków podróży (ang. Destination Marketing Organisation ― DMO) muszą ciężko pracować, aby zachęcić gości do przyjazdu.

Organizacje DMO (np. Polska Organizacja Turystyczna) odgrywają ważną rolę w branży turystycznej. Wzbudzają zainteresowanie klientów tradycyjnymi i nowymi kierunkami podróży na całym świecie oraz przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w swoich krajach poprzez rozwój turystyki[1]. Muszą jednak dostosowywać się do zmian na rynku, podobnie jak wszyscy jego uczestnicy.

Dzięki coraz bardziej zaawansowanym metodom analitycznym, w tym narzędziom do inteligentnej analizy danych, organizacje DMO zyskały nowe sposoby przyciągania uwagi klientów. Choć mają oni dziś praktycznie nieograniczony wybór kierunków podróży, można ich zainspirować, a tym samym rozwijać turystykę przyjazdową, dzięki znajomości trendów i intencji.

W naszym nowym raporcie ptSmart decisions for smart destinations using big data („Inteligentne podejmowanie decyzji dotyczących kierunków podróży
z wykorzystaniem analizy wielkich zbiorów danych), który nawiązuje do ubiegłorocznego dokumentu pt. Defining the future of travel through intelligence („Wyznaczanie przyszłości branży turystycznej poprzez inteligentną analizę danych”) objaśniamy, w jaki sposób organizacje DMO mogą wykorzystać zaawansowane metody analityczne. Zawarte w tym dokumencie opinie specjalistów branżowych pokazują możliwości wykorzystania danych przez DMO w celu wprowadzania innowacji i wyznaczania nowych standardów na rynku oraz testowania pomysłów, które skutecznie przyciągną klientów.

Dziś organizacje DMO mają dostęp do ogromnych ilości danych, na podstawie których mogą uzyskiwać informacje pomocne w rozwoju działalności.

Biorąc pod uwagę popularne trendy, takie jak chęć doświadczenia „autentycznego” lokalnego życia czy łączenie podróży służbowych z wypoczynkiem, organizacje DMO muszą dziś dogłębniej analizować przyczyny, dla których klienci wybierają określone kierunki podróży. Wzorce pogodowe lub imprezy sportowe również mają wpływ na liczbę rezerwowanych biletów. Dostęp do historycznych danych dotyczących rezerwacji może pomóc w określaniu sezonowych trendów i odkrywaniu nowych możliwości przyciągania turystów.

Pojawiły się nowe technologie, które umożliwiają wykorzystanie bieżących i historycznych danych w celu wyznaczania trendów odwiedzin według pochodzenia gości oraz prognozowania zachowań podróżnych. Wiedząc, skąd przybywają i czego oczekują turyści, organizacje DMO mogą opracowywać bardziej efektywne kampanie marketingowe, a następnie korygować je na podstawie oceny rezultatów.

Dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji na temat konkurencji ułatwia organizacjom DMO doskonalenie swoich strategii oraz skuteczniejsze konkurowanie o uwagę klientów w odpowiednim miejscu i czasie.

Być może największą korzyścią z analizy danych jest możliwość wykrywania korelacji między działaniami i ich rezultatami. W przeszłości specjaliści ds. marketingu kierunków podróży musieli polegać na abstrakcyjnych wskaźnikach, takich jak liczba próśb o przysłanie broszur czy odwiedzin w serwisie WWW, które nie miały bezpośredniego związku z faktycznymi podróżami.

Dziś można sprawdzić, kto szuka informacji o danym kierunku podróży (lub kierunku konkurencyjnym) i przeprowadzić ukierunkowaną kampanię przed rezerwacją biletów, a następnie zbadać wpływ kampanii na wzrost liczby gości.

Dostęp do danych otwiera przed organizacjami DMO duże możliwości w zakresie komunikowania się z podróżującymi. Za pomocą nowoczesnych technologii dane można przekształcić w użyteczne informacje, które zachęcą klientów do wyboru określonych kierunków podróży.

Więcej na ten temat można przeczytać w raporcie dostępnym do pobrania tutaj.

[1]  Jak wynika z raportu Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism Council) Travel and Tourism Economic Impact: 2016 World (Wpływ sektora podróży i turystyki na gospodarkę świata w 2016 r.), bezpośredni udział sektora podróży i turystyki w globalnym PKB
w 2015 roku wynosił 3,0%. Przewiduje się, że w 2026 roku wskaźnik ten wzrośnie do 3,4%.