Strony informujące o przecenach, oferty last minute, tanie linie lotnicze oraz wzrost gospodarczy na nowych rynkach sprawiły, że planujący podróż mogą wybierać spośród znacznie szerszej puli miejsc. Proces planowania przechodzi obecnie bardzo duże zmiany, podyktowane wzmocnieniem pozycji konsumenta oraz konkurencyjnością na rynku.

Destynacje uznawane dotychczas za tradycyjne muszą obecnie rywalizować z takimi, które kiedyś nie przyciągały tylu turystów i tym samym nie stanowiły konkurencji. W efekcie biura i agencje marketingowe poszczególnych miejsc i regionów (Destination Marketing Organizations, DMO), muszą zwielokrotnić swoje wysiłki, aby nakłonić klientów do odwiedzania ich krajów, miast czy regionów.

Organizacje marketingu turystycznego
DMO pomagają kształtować zainteresowanie konsumentów nowymi i tradycyjnymi miejscami wypoczynku. Mają też kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego regionów generowanego przez turystykę, ale muszą się też dostosować do zmieniających się warunków na rynku.

Analiza danych i analityka biznesowa pozwalają DMO na budowanie nowych sposobów dotarcia do podróżujących. I choć turyści mają obecnie niezliczoną liczbę kierunków do wyboru, to rozumiejąc trendy w turystyce oraz intencje podróżujących i wykorzystując tę wiedzę do inspirowania konsumentów, DMO może przyczynić się do zwiększenia turystyki przyjazdowej.

W naszym najnowszym raporcie Smart decisions for smart destinations using big data, który jest kontynuacją zeszłorocznego Defining the future of travel through intelligence, rozważamy, jak DMO mogą skorzystać na zaawansowanej analityce. Raport zawiera wskazówki od ekspertów z branży, którzy podpowiadają, jak DMO mogą wykorzystywać dane w celu wprowadzania na rynek innowacji lub testowania nowych pomysłów.

Obecnie DMO mają dostęp do bezprecedensowej ilości danych, którą mogą wykorzystać, aby wyciągnąć wartościowe wnioski i rozwinąć swój biznes.

Biorąc pod uwagę popularne trendy, jak na przykład udział w „autentycznych” lokalnych czynnościach i zajęciach, lub łączenie podróży biznesowych z wypoczynkiem, DMO muszą zrozumieć, dlaczego turyści wybierają to, a nie inne miejsce jako cel swojej podróży. Czynniki takie jak pogoda lub wydarzenia sportowe również mogą mieć wpływ na rezerwacje, w związku z czym analiza minionych rezerwacji może pomóc DMO w identyfikacji sezonowych trendów i okazji do zaciekawienia podróżujących swoją ofertą.

Powstały nowe technologie, dzięki którym DMO mogą wykorzystać bieżące i archiwalne dane, aby sprawdzić, jak kształtowały się trendy podróży, a co za tym idzie przewidzieć zachowanie konsumentów. Wiedząc, skąd pochodzą turyści oraz jakie są ich oczekiwania względem podróży, DMO są w stanie stworzyć bardziej efektywne kampanie marketingowe, które następnie można poddać ocenie i dostosować do bieżących potrzeb.

Dzięki analizie dokładnych i aktualnych danych dotyczących konkurencji, DMO mogą udoskonalać własne strategie i w odpowiednim miejscu oraz czasie skuteczniej zabiegać o uwagę konsumentów.

Możliwe, że jedną z największych zalet wypływających ze stosowania analizy danych jest możliwość dostrzeżenia związków pomiędzy działaniami i rezultatami. W przeszłości osoby zajmujące się marketingiem turystycznym musiały polegać na abstrakcyjnym zbiorze danych (np. liczba rozdanych broszur lub wizyt na stronie internetowej), który nie miał żadnego bezpośredniego związku z ilością podróży odbytych przez konsumentów.

Obecnie osoby odpowiedzialne za marketing danego regionu mogą sprawdzić, ile osób było zainteresowanych przyjazdem w to lub konkurencyjne miejsce, przeprowadzić odpowiednio skierowane kampanie zanim konsumenci zarezerwują dane miejsce i w końcu sprawdzić, jak kampanie wpłynęły na przepływ odwiedzających.

Dane dają DMO ogromne możliwości budowania relacji z podróżującymi, a technologia będzie stanowiła klucz do wyciągnięcia z tych danych informacji, które można wykorzystać w celu zainspirowania konsumentów do podróży w konkretne miejsca.

Pobierz raport i dowiedz się więcej.

Na podstawie tekstu